Skip Navigation Links

Välkommen till SFTI:s partsregister för e-handel.

I partsregistret kan ni se vilka köpare och säljare som stödjer e-handel enligt branschstandarden SFTI. Här hittar ni även kontaktuppgifter till de olika parterna.

Partsregistret är öppet för alla. Här kan ni uppdatera information om er organisation och vilka affärsprocesser ni stödjer eller söka information om andra parter.

Anmäl er organisation till registret

Grunden till registret är statens 500 största varu- och tjänsteleverantörer. För att nå ut till både den privata och den offentliga sektorn vill vi dock gärna få in fler organisationer i registret.

Borde er organisation finnas med i regstret? Ni kan själva anmäla er organisation.

SFTI främjar samarbete för e-handel

För att skapa en mer kostnadseffektiv hantering av inköps- och fakturaprocessen, arbetar Sveriges Kommuner och Landsting, ESV och Kammarkollegiet sedan flera år med att främja förutsättningarna för elektronisk handel. Arbete inriktas på att ta fram rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation under begreppet SFTI.